Čerpání, odvoz a likvidace odpadních vod

Z jímek, septiků, žump, tukových lapolů a mobilních WC. Čerpání zatopených prostor. Čištění přečerpávacích stanic. Odvodňování výkopů a pangejtů.