ODVOZ TUKOVÝCH LAPOLŮ

Tukový lapol - odpadní jímka, která zabraňuje úniku tuků a olejů z kuchyňských provozů do kanalizace. Je velmi důležité zabránit úniku tuků do kanalizace! Pokud se dostávají tuky do kanalizace, je velmi pravděpodobné, že dříve nebo později dojde k neprůchodnosti a jejímu ucpání. A problém je na světě. Nezanedbávejte pravidelný servis a čištění tukových lapolů pohodlně se tak vyhnete těmto problémům.

 

Doporučujeme provádět čištění tukových lapolů pravidelně - minimálně 1x až několikrát ročně, ideálně dle platného provozního řádu, předejdete tak dalším problémům jak provozním, tak legislativním. 

 

Kde se tukové lapoly nachází?

  • restaurace
  • jídelny
  • školy
  • menzy
  • kuchyňské vyvařovny

Vytisknout   E-mail