Tříděná zahradní zemina, kompost, vyzrálý kravský hnůj. Deponie a ukládka výkopové zeminy a stavební suti